O nama

Novi život, druga šansa

“ Profesionalni život mojih saradnika i mene od početka je bio jasno spojen u zajedničku tačku simboličnog naziva NOVA VITA. Uspeli smo! Bolnica NOVA VITA punih deset godina ispraċa svoje, prethodno teśko obolele, pacijente u novi život, u stabilizovano zdravlje.

Tokom naśeg dugogodiśnjeg rada sluśali smo, prihvatali i sistematizovali stavove, miśljenja i iskustva kako mnogih lekara śirom sveta tako i brojnih pojedinaca iz naroda…Niko nikad nije uspeo sam, to su vekovna pravila…Jedino tako smo mogli uspeti. Rezultati naśeg lečenja su znalački spoj činjenica preuzetih iz prirode, iz nauke, iz parcijalnih pozitivnih iskustava, dobronamernih komentara… Nastavljamo dalje uz otvoren poziv na saradnju, upuċen posebno lekarima.

Dobro se sećam samog početka kao vremena velikog entuzijazma, napornog rada i odricanja. Nismo posustali, i danas je tako. Imamo fantastične rezultate, vise hiljada zadovoljnih pacijenata žive zdravo I sreċno. Verom u naš rad na hiljade ljudi śiri ideju jednostavnog naziva NOVA VITA…

Nova vita, nov život, druga šansa, ideal su onih koji su nesrećnim spletom okolnosti izgubili jednu od najvećih dragocenosti, zdravlje. Razna pojedinačna iskustva i razmene informacija sa brojnim ljudima, obolelim od teških i najtežih oboljenja, doprinela su da pokrenemo projekat koji se u svakome od nas taložio i nezavisno razvijao kao želja za zdravljem i sreċom koju ono donosi.

Bili smo mladi, odvažni i sposobni da se uhvatimo u koštac sa brojnim nedaćama i ozbiljnim preprekama koje su nam stajale na putu. Jedina otvorena opcija bila je i ostao naś cilj, vizija, uporan sistematican rad, vera u ljude koji nam ukazuju poverenje. Ta vera nam je ulivala snagu da istrajemo, a ostvareni rezultati obavezali su nas da nastavimo.

Svemu je prethodio sveobuhvatan istraživački rad. Pośli smo od toga da je čovek, kao jedinstveni entitet, u određenim situacijama sposoban da autodestrukcijom dovede svoj celokupni organizam u bolesno stanje. Pri tom ne mislim na prehladu veċ na karcinom i na sve ostale teśke dijagnoze. Srž ovog polaziśta i danas smatramo suśtinom svih naśih postignutih rezultata koji se uvecavaju geometrijeskom progresijom.

Dugo smo tražili reśenje ne odstupajuċi od polaznog stanoviśta.

Bili smo veoma temeljni u istraživanju. Hiljade različitih formula, stotine sati timskog rada u laboratoriji… sklapali su mozaik. Držali smo se činjenice da svaki i najmanji zdravstveni problem potiče od urušavanja imunog sistema. Naśe znanje, vera, cilj, vizija i smelost, mnogi bi rekli ludost, vodili su nas putem traženja odgovora na najteža pitanja – Kako pobediti karcinom, autoimune bolesti, Parkinsonovu bolest? Kako obnoviti ćelije jetre?…

U ovom periodu, razvili smo 37 različitih prirodnih preparata koji se primenjuju tokom Nova Vita lečenja i međusobno kombinuju pojačavajuċi terapijski efekat i ostvaruju sinergizam sa svim oblicima prethodne ili prateċe klasične terapije bez ikakvih kontraindikacija. To je suśtina fantastičnih rezultata koje smo ostvarili u lečenju najtežih oboljenja.

Kompaktan i stručni tim NOVA VITA iznedrio je pravac koji nazivamo INTEGRATIVNA MEDICINA – efektna simbioza konvencionalne medicine i farmakologije, holistički pristup kao spoj klasičnog i prirodnog, sinergizam klasične i prirodne medicine  - kao NOVA VITA, kao nov život, kao druga śansa i trajni izlaz iz teśke bolesti – zdravlje.

Nova Vita stručni tim čine lekari naśe bolnice, stručnjaci iz “Biopharm” grupe, lekari, stručni i naučni saradnici sa Fakulteta Medicinskih Nauka Univerziteta u Kragujevcu, kao i mnogu drugi spoljni saradnici.

Saradnja, razmena iskustava i informacija sa velikim istraživačkim centrima i eminentnim stručnjacima širom sveta, usmerile su naśa istraživanja na pravi put. Dugotrajno oblikovane imunoterapijske farmakolośke formule prihvaċene su od strane velikog farmaceutskog koncerna “Biopharm”. Dobili smo pouzdanog partnera u njihovoj sintetizaciji. Klinička istraživanja sprovedena na Fakultetu Medicinskih Nauka Univerziteta u Kragujevcu dala su zvanični pečat naśim rezultatima koji su brojnim “otpisanim” pacijentima omogučili novi zivot, drugu śansu.

Ponosni smo ne samo na postignute rezultate veċ i na one koji tek dolaze.

Bez velike reklame i skupih marketinških kampanja, verujući u sebe i ljude koji su verovali u nas… Da, znam da sam to već rekao ali istinu nekad treba i ponoviti…

Činjenica da se spisak nama znanih odgovora svakim danom uvećava siguran je oslonac i pravi putokaz daljeg rada na razvoju, unapređenju i usavrśavanju dostignuċa integrativne medicine. Tim NOVA VITA nastoji da se pozicionira čvrsto, sigurno i prepoznatljivo kao uspeśni inicijator ove medicinske discipline.”

Milomir Kandić

diplomirani lekar prirodne medicine

Univ.Chevchenko, Kiev…