Lečenje

Narušeno prirodno obnavljanje ċelija dovodi do smanjenja odbranbene moci pojedinih tkiva, organa i celokupnog organizma. Ćelijska deoba, obnavljanje ili održavanje zivota odvija se u različitim vremenskim intervalima na ċelijskom i subċelijskom nivou zavisno od vrste tkiva i organa. Celokupni organizam je vremenski i funkcionalno neprestano uposlen u kontroli kvaliteta svih ovih procesa.

Klasična medicina XXI veka najsavremenijim dijagnostičkim i terapijskim metodama definiśe i lokalizuje bolest na koju se žali pacijent, i sistematski ili lokalno leči posledice.

Prirodna medicina XXI veka utvrđenu bolest, na koju se žali pacijent, leči prirodnim medikamentima koji daju snagu zdravim ċelijama i celokupnom organizmu. Savremena prirodna medicina ostala je dosledna brojnim lekovitim prirodnim resursima ali je, i pored istraživačkih i iskustvenih rezultata, joś uvek zvanično nepriznata oblast. Milionima pacijenata śirom sveta koji žive novi život to priznanje nije važno

Nova Vita lečenje se zasnova na integrativnoj primeni najveċih dostignuċa klasične medicine u kombinaciji sa najboljim preparatima koji spadaju u domen prirodne medicine.

Nova Vita rezultati: Desetogodiśnji istraživački rad, kliničko iskustvo i śiroka paleta prirodnih preparata medjusobno kombinovanih i aplikovanih samostalno ili paralelno sa klasičnom terapijom doveli su do izvanrednih rezultata bez ikakvih prateċih tegoba ili bilo kakvih kontraindikacija.

 
Maligne bolesti

Maligni tumori su dogotrajna i teśka oboljenja koja se razvijaju multiplikacijom i śirenjem “greśke” nastale prilikom naruśavanja prirodne deobe ċelije tkiva ili organa.

Direktan uzrok nastanka bolesti joś uvek nije dovoljno poznat mada naučna istraživanja direktno ukazuju na genetske predispozicije i naruśen opśti imunitet kao i na mnoge uticajne faktore rizika iz spoljne sredine.

U prvoj latentnoj fazi bolesti, koja se može odvijati i preko deset godina, pacient nema, ili ne prepoznaje, specifičnu simptomatologiju, a kad se ona pojavi započinje dugotrajan terapijski proces, najčeśċe uz hospitalizaciju i primenu kombinovanih terapijskih programa prema međunarodnim onkolośkim protokolima.

Dijagnostika: Prema onkolośkim protokolima i standardima

Klasično lečenje: Na osnovu dijagnostičkih i histolośkog nalaza, kao i klasifikacije bolest lečenje se sprovodi prema usvojenim medjunarodnim onkolośkim protokolima i standardima. Osnovne metode izbora su hirurgija, radioterapija i hemoterapija.

Nova Vita lečenje sastoji se od primene kombinovanih prirodnih preparata čije je dejstvo udruženo i međusobno i sa klasičnom terapijom koja je u toku.

Nova Vita rezultati: Dosadaśnji rezultati Nova Vita u lečenju terminalnih faza i visokih stadijuma bolesti su prevaziśli i najbolja očekivanja tima Nova Vita i čečenih pacijenata.


Bolesti jetre

CIROZA I ALKOHOLNA BOLEST JETRE

Simptomi bolesti: Nekarakteristični (mučnina, gađenje, povraćanje, podrigivanje, gubitak telesne težine, umor, malaksalost), kasnije se ispoljavaju jasni znaci insuficijencije jetre i komplikacije (žutica, nagomilavanje slobodne tečnosti u trbuhu, tamna mokraća, belo prebojena stolica). Kod muškaraca se javlja uvećanje dojki, smanjenje maljavosti, atrofija polnih žlezda, infertilitet, kod žena se javlja poremećaj menstrualnog ciklusa. Dlanovi su crveno prebojeni.

Na vratu, licu, grudnom košu i rukama se javljaju zvezdolike promene (posledica dilatacije arteriola). Napredovanjem bolesti javlja se hepatična koma (izmenjeno stanje svesti, promene u govoru, pospanost, nemogućnost orjentisanja).

NOVA VITA lečenje: Koristimo sinergistički pristup tako da odgovarajuċu terapiju koju propisuje klasična medicina kombinujemo sa imunoterapijom, prirodnim preparatima i nutriceuticima, razvijenim u saradnji sa eminentnim naučno istraživackim institucijama, koje se veoma uspeśno primenjuju u naśoj bolnici.

Tretman u bolničkim uslovima traje 2-4 nedelje, nakon čega pacijent moze nastaviti terapiju u kućnim uslovima.

NOVA VITA rezultati: Tokom deset godina rada, imali smo veliki broj pacijenata sa cirozom jetre,u visokom stadijumu. Nakon obrade statističkih podataka, na uzorku od 600 pacijenata, postigli smo ozbiljne rezultate, 93% uspeśnosti u regeneraciji ċelija jetre..Ti rezultati ogledaju se u potpunoj regeneraciji jetre kod navedenog broja pacijenata.

Ciroza jetre

Ciroza jetre je hronična, progresivna bolest jetre prouzrokovana virusnom infekcijom (virus tipa C i B hepatitisa). Karakteriše se razvojem kolagenog i vezivnog tkiva i nekrozom ćelija jetre śto vodi u globalnu insuficijenciju jetre. Ređi uzročnici su uglavnom autoimuni ili hronično upalni procesi žučnih kanala, lekovi i toksini, paraziti, insuficijencija desnog srca, genetski poremećaji metabolizma (hemohromatoza, Wilson-ova bolest, glikogenoze, galaktozemija, porfirija…).

Dijagnostika: Laboratorija (poveċanje transaminaza i bilirubina, gama globulina, smanjenje albumina, anemija, visoki pokazatelji nekroze hepatocita-GT, faktori koagulacije, virusni markeri, ceruloplazmin, alfa-1-antitripsin). Definitivna dijagnoza se postavlja biopsijom.

Klasično lečenje: Prestanak uzimanja alkohola, higijensko-dijetetski režim, korekcija metabolickih poremeċaja, raznovrsna kalorična ishrana bogata vitaminima, infuzije aminokiselina, fruktoze i vitamina. Umeren fizički napor, smanen unos lekova

Alkoholna bolest jetre

Alkoholna bolest jetre nastaje sistematskim prerekomernim konzumiranjem alkohola. Bolest prolazi kroz tri faze: masna jetra, alkoholni hepatitis i alkoholna ciroza.


Autoimune bolesti

Autoimune bolesti nastaju usled gubitka imunološke tolerancije organizma na sopstvene antigene. Posledice su ośteċenja ćelija, tkiva ili organa od strane samog organizma (Kronova bolest, multipleks skleroza, reumatoidni artritis, vaskulitis, lupus i mnoge druge). Najčešće su ugroženi krvni sudovi, vezivna tkiva, endokrini sistem poput tireoideje i pankreasa, zglobovi, mišići, crvena krvna zrnca i koža.

Autoimuna oboljenja se sistematizuju kao specifična ili sistemska oboljenja u zavosnosti od progresije bolesti a mehanizam njihovog nastanka joś uvek nije naučno objaśnjen.

Dijagnostika: Diferencijalna

Klasično lečenje: Autoimune bolesti su hronične i većina zahteva stalno uzimanje terapije, da bi se bolest održala u mirnoj fazi. Za lečenje se koriste imunosupresivni lekovi, od kojih su najpoznatiji kortikosteroidi. Kod težih formi bolesti  koriste se i male doze citostatika, koji u ovoj terapiji deluju imunosupresivno (usporavaju dalje napredovanje bolesti).

Nova Vita lečenje: Kod svih vrsta autoimunih bolesti primenjujemo kombinovanu terapiju sastavljenu od preparata na prirodnoj osnovi – Imunarc, amazonski Megamin, Nakvonit, Korbazol…

Nova Vita rezultati: Veċina brojnih pacijenata koji su prošli tretman, bili su u poodmaklom stadijumu bolesti ali su već, nakon 15 dana, osetili ozbiljno poboljšanje, u početku kroz smanjenje bolova, poboljšanje pokretljivosti, do opšte normalizacije kompletnog organizma, po završetku terapije.

 

Dijabetes Tip 2

Tokom prve godine rada međunarodnog dijabetik centra, naš stručni tim je postigao odlične rezultate u lečenju pacijenata obolelih od dijabetesa tipa 2, puno je osoba zadovoljnih našim tretmanom.

Jedan od njih je i gospodin iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji je bio dugogodišnji dijabetičar, a uspeo je da se izleči uz pomoć naših metoda. On je želeo da ostane anoniman, ali je u znak zahvalnosti, odlučio da izvrši finansijsku donaciju i pomogne ljudima iz Arapskog sveta koji imaju slične ili iste probleme sa šećernom bolešću.

Troškovi lečenja, na našoj klinici u iznosu od 1900-3000€ na mesečnom nivou, su pokriveni donacijom, a pacijent  snosi samo troškove hrane i smeštaja.

 

خلال العام الأول من سير العمل بالمركز الدولي  لمرض السكري , قد حقق خبراء فريقنا نتائج ممتازة  في علاج المرضى الذين يعانون من داء السكري من النوع  ( 2 ) ,  أغلب المرضى  راضون من طريقة العلاج لدينا

من بين المرضى رجلا نبيلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة  يعاني من مرض السكري منذ فترة طويلة واستطاع أن يتغلب عليه وتماثل للشفاء منه جذرياً بمساعدة مركزنا وخبرائنا المتمرسين في هذا المجال

وتعبيراً عن سعادته وامتنانه قرر التبرع المالي ومساعدة الذين يعانون من مرض السكري في العالم العربي  وأضاف أنه  يود عدم الكشف عن اسمه

تكاليف العلاج في مركزنا الصحي مبلغ قدره  1900  -   3000  يورو  لمدة العلاج كاملة وهو ( شهر واحد ) مغطاة من طرف المتبرع , أما المريض يتحمل فقط تكاليف الاقامة أثناء مدة العلاج  في مركزنا الصحي

  المستشفى الخاص

                                                                                                                                                                    نوفا فيتا

Euro Dijabetik Centar

Studija urađena na Medicinskom fakultetu u Izmiru, Turska i studija urađena in vivo i in vitro, na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, potvrđuju odlične rezultate postignute kod pacijenata obolelih od dijabetesa.

Na osnovu ovih rezultata i zahteva pacijenata, Biofarm Asya, Istanbul kreće 01.02.2015 sa otvaranjem prvog EURO DIJABETIK CENTRA, u saradnji sa bolnicom Nova  Vita u Beogradu. 

Terapija traje 21 dan, bolničko lečenje, uz korišćenje Mayosamim terapije. 

Dosadašnja iskustva su nas podstakla da u saradnji sa učesnicima studije krenemo u ovaj projekat jer je kod disciplinovanih pacijenata pokazala pozitivan rezultat i do 100 % izlečenje.

Prof. dr Kemal Yalampala

za više informacija: novavitaclinic@gmail.com